INFOS ET TARIFS

ARGIBIDEAK ETA PREZIOAK

Cours Hatha-Yoga KURTSOA

Pass 10 séances 90 € - 5 séances 50€ (valables 3 mois) - à l'unité 12 € - cours d'essai 10€

Cours le mercredi de 18h30 à 19h30 (fr) - local "Le 7bis" à Bayonne.

Le mardi soir 20h15 chez Bloom Yoga à Bayonne.

10 saiorako Pass-a 90 € - 5 saiorako Pass-a 50€ - 3 hilabete balio duen eskaintza – bederazkako saioa 12 € - iseiatzeko kurtsoa 10€

Klasea asteazkenean 18:30etatik 19:00etara (fr) - "Le 7bis" gelan, Baionan.

Astearte gauean 20:15etatik 21:15etara, Bloom yoga estudioan, Baionan.

Soin énergétique REIKI ARTA ENERGETIKOA

50 €

Reiki et lithothérapie. 1h15 environ. A domicile secteur BAB (ou +10€), ou à Biarritz le lundi.

Reiki eta litoterapia. Oren bat eta 15 inguru. Zure etxean BAB eremuan (edo+10 €), edo Biarritzen astelehenean.

Massage TUI-NA IGURTZALDIA

50 €

Massage avec huiles essentielles. 1h15 environ. A domicile secteur BAB (ou +10 €), ou à Biarritz le lundi.  

Igurtzaldia  esentzia olioekin. Oren bat eta 15 inguru. Zure etxean BAB eremuan (edo +10 €), edo Biarritzen astelehenean.

Yoga à la maison YOGA ETXEAN

Tarif sur demande

A domicile, au bureau, comme vous préférez. En individuel, ou avec les personnes de votre choix.

Tarifa galdetu

Etxean, bulegoan, nahiago duzun bezala. Bakarka, edo zuk hautatu pertsonekin.

Yoga à la carte BAKOITZARI EGOKITU YOGA

Tarif sur demande

Nous contacter pour bâtir ensemble votre projet.

Tarifa galdetu

Gurekin harremanetan sar zuen proiektua elkarrekin eraiki dezagun. 

Please reload

 
 
 
 
 
 
 

GALDERA BAT?

NOUS CONTACTER